بست های گوشه و لبه محافظ کارتن ، نبشی های پلاستیکی با طول کم می باشند که برای حفاظت از لبه های کارتن و پالت استفاده می شود.  وقتی که تسمه کشی کارتن و پالت انجام می شود ، برای اینکه محصول و جعبه مورد نظر به خوبی سفت و صلب شود باید تسمه به خوبی کشیده و محکم شود اما فشار تسمه باعث خراب شدن و خورده شدن لبه های کارتن و پالت می شود و احتمال اینکه بسته حالت مکعبی خود را از دست بدهد وجود دارد.